Other Prajñāpāramitā · Sanskrit Texts

Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra (Gilgit Ms.)

Transcription of the Gilgit manuscript of the 25,000 Line Perfection of Wisdom Sutra in Sanskrit.

Advertisements